Puntkomma #8 – DAMAGE Playground
Puntkomma #8

Puntkomma #8

€0.00
Add to wishlist

available in Dutch only

*This magazine can be pick-up for free in-store or ordered for free when purchasing any other product on our web store. - previous issues are also available in-store*

In oktober 2013 verscheen het eerste nummer van Puntkomma. Het kwartaalblad, gemaakt door vrijwilligers en vanaf het tweede nummer uitgegeven door Moois Media, richt zich op kunst en cultuur in Rotterdam. Puntkomma beschrijft en analyseert culturele verschijnselen in de stad op een positief-kritische manier. Puntkomma is een aanvulling op andere media (helaas te weinig in getal) die zich met de wereld van kunst en cultuur in deze stad bezig houden.

Veel Rotterdammers kennen het werk van de Rotterdamse kunstenaarsgroep Observatorium zonder de naam, motieven en achtergronden van dit collectief te kennen. Voor het openingsinterview staan we daarom uitgebreid stil bij deze zaken, en meer in het bijzonder bij de recente oplevering van het kunstwerk De Zandwachtdat op de cover staat van dit achtste nummer.  
Twee tentoonstellingen die onlangs plaatsvonden worden besproken, zij het op verschillende manieren. De tentoonstelling De Aanval van Museum Rotterdam in de Onderzeebootloods wordt in twee recensies becommentarieerd; zowel door een jonge dame als door een oudere heer. Adelheid Smit voert een dialoog met Nana Adusei-Poku die op basis van een curatorial fellowship deze zomer de tentoonstellingNO HUMANS INVOLVED maakte met Zwarte kunstenaars in Witte de With Center for Contemporary Art. In deze dialoog bespreken ze moeilijke maar uiterst belangrijke thema’s als ‘Zwarte identiteit’ en de manier waarop culturele diversiteit momenteel bespreekbaar kan worden gemaakt. Welke rol speelt een kunstinstelling als Witte de With hierin?
Arnold Westerhout staat stil bij het (bijna) gereedgekomen nieuwe kantoorgebouw First Rotterdam aan het Weena schuin tegenover het Centraal Station. De oplevering van dit gebouw en het succes van het als iconisch bejubelde nieuwe Rotterdam Centraal kunnen gezien worden als een afronding van een fase in de geschiedenis van de opbouw van de stad. Tegelijk roept het ook allerlei vragen op over de betekenis van iconische architectuur voor diezelfde stad.
Han van der Horst reageert op recente problemen bij het Stedelijk Museum Schiedam (dat voor een aanzienlijk deel door Rotterdammers blijkt te worden bezocht). Hij bespreekt de boeiende geschiedenis van dit instituut en geeft een korte schets van het culturele leven in deze buurgemeente met zijn rijke historie. Een duidelijk advies wordt geformuleerd: “Schiedammers moeten de kunst ruim baan geven. Anders verdort hun stad.”
Hoeveel ruimte kunst en cultuur in Rotterdam de komende jaren gaat krijgen moet nog blijken, maar er zijn sinds het aantreden van de nieuwe gemeenteraad al wat schoten voor de boeg gelost. Ondergetekende maakt een dwarsdoorsnede uit verschillende documenten die de laatste tijd over kunst en cultuur zijn opgesteld en analyseert de tendensen daarin. Het lijkt erop dat de cultuursector op grotere afstand van de politiek wordt geplaatst.
Zoals u wellicht van ons gewend bent bevat Puntkomma enkele vaste rubrieken zoals de Vrijplaats, het uitneembare kunstwerk in het middenkatern, een column van Erik Beenker en de rubriek Outside/Inside waarin een buitenlandse, maar in Rotterdam werkzame, kunstenaar aan het woord komt.
Ook plaatsen we een artikel dat we liever niet hadden geplaatst: een In Memoriam bij het overlijden van Eric den Hartigh. Eric was initiatiefnemer en artistiek leider van Roodkapje, onder andere bekend van de Witte de Withstraat, later de Meent en nog later de Teilingerstraat. Met zijn overlijden verliezen we een eigenzinnig artistiek leider van een in vele opzichten opvallende en vernieuwde culturele organisatie.

-Hugo Bongers